Wandelcoaching

Iedereen heeft baat bij een fijne wandeling in de natuur. Wandelen zorgt ervoor dat je open staat voor andere indrukken. Als je somber bent of in een depressie zit, zit je in een vicieuze cirkel. Je brein voedt de depressie en het is moeilijk daaruit te ontsnappen. De ontwikkeling van bepaalde verbindingen in je hersenen kun je zien als een soort wegennet. Aanvankelijk zijn het nog zandpaadjes, maar hoe vaker we het pad van de somberheid kiezen, hoe makkelijker het wordt dit verharde pad steeds opnieuw te kiezen. Tijd om een nieuw pad te kiezen?
 
 
Van jong tot oud zijn er allerlei natuurlijke ontwikkelingspatronen, die zich uiten in groei en verlies in het dagelijks leven. Hierbij vind constant een aanpassing aan de wisselende omstandigheden plaats. Mensen zijn door opvoeding, conditionering en ervaring in vaste patronen geraakt, die op een bepaald moment functioneerden, maar toch niet naar tevredenheid.  Door wisselende omstandigheden wordt je op een gegeven moment geconfronteerd met het niet kunnen loslaten van deze patronen en gewoontes. Het belemmert je in het maken van keuzes. Ook in de natuur zie je dit groeisproces steeds weer terugkeren. Denk aan groei, bloei, seizoenen, afsterven.  De wandelcoach helpt je bij het vinden naar antwoorden. 
 
Natuur- en wandelcoaching khelpt je om beter inzicht te krijgen in je drijfveren. Wanneer jij weet wat jou drijft, valis het makkelijker om keuzes te maken bij levensvragen. 
Natuur- en wandelcoaching kan helpen beter inzicht te krijgen in jouw drijfveren. Wanneer jij weet wat jou drijft, valt het makkelijker om keuzes te maken bij zulke levensloopsvragen. Ontdek je ware natuur!
 

 

 

Hoe werkt het?

Al wandelend komen je gedachten los. Door te wandelen en praten tegelijk, stimuleer je tegelijk zowel je linker- als je rechterhelft. Je staat meer open en krijgt makkelijker nieuwe inzichten. Tijdens de coaching ga je proberen nieuwe paden te betreden. Tijdens het wandelen in de natuur, gaan we dieper in op dingen die bij jou spelen.  Dat kan gaan om vragen in jouw levensloop, keuzes maken, maar ook om hoe je omgaat met dingen die op jouw pad komen. De natuur gebruiken we als spiegel, metafoor of inspiratiebron. Ook indien een lichte psychische aandoening bij jou speelt, zoals autisme of depressie, neem dan contact op voor een vrijblijvend (telefonisch) intakegesprek. 

 

Bepaalde natuurverschijnselen associëren we met kracht. Denk maar aan een krachtige storm, maar ook de dikke stam van een boom kan een sterke aantrekkingskracht op mensen uitoefenen. Ervaar ook eens een moment van reflectie, als je jezelf weerspiegelt ziet in het water. 

Van jong tot oud zijn er allerlei natuurlijke ontwikkelingspatronen, die zich uiten in groei en verlies in het dagelijks leven. Hierbij vind constant een aanpassing aan de wisselende omstandigheden plaats. Mensen zijn door opvoeding, conditionering en ervaring in vaste patronen geraakt, die op een bepaald moment functioneerden, maar toch niet naar tevredenheid.  Door wisselende omstandigheden wordt je op een gegeven moment geconfronteerd met het niet kunnen loslaten van deze patronen en gewoontes. Het belemmert je in het maken van keuzes. Ook in de natuur zie je dit groeisproces steeds weer terugkeren. Denk aan groei, bloei, seizoenen, afsterven.  De wandelcoach helpt je bij het vinden naar antwoorden. 

Natuur- en wandelcoaching kan helpen beter inzicht te krijgen in jouw drijfveren. Wanneer jij weet wat jou drijft, valt het makkelijker om keuzes te maken bij zulke levensloopsvragen. Ontdek je ware natuur